top of page

Integritetspolicy

UPPDATERAD: 2022-07-11

Anna-Lisa Palombo behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.

I den här integritetspolicyn beskrivs hur Anna-Lisa Palombo samlar in och behandlar personuppgifter. Den beskriver ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen sker, hur informationen används och vem som får ta del av den. Utöver detta beskrivs också hur din information skyddas, vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Vid frågor om integritetsskyddet är du alltid välkommen att kontakta mig genom kontaktuppgifterna längst ned på sidan.

Personuppgiftshantering


De personuppgifter som du lämnar ifrån dig till Anna-Lisa Palombo hanteras varsamt och behandlas med största respekt. Kontaktuppgifter som vi får in via kontaktformulär på webbplatsen använder vi enbart för att kommunicera med dig. När du genomför ett köp hos oss godkänner du att vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som kund. För att du skall kunna genomföra ett köp hos oss behöver vi information om namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter används endast av Anna-Lisa Palombo och av pålitliga samarbetspartners vi anlitar och som är involverade i fullföljandet av din order. Det vill säga betalleverantörer såsom Stripe och transportörer som DHL och Postnord.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Anna-Lisa Palombo webbshop. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att fullgöra 1 våra åtaganden mot dig som kund enligt ovan, samt för distribution av nyhetsbrev. Du kan när som helst avsäga dig nyhetsbreven genom en länk i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss.

Vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer och våra system för att förbättra hanteringen och säkerheten av dina uppgifter. Du har alltid rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi hanterar, få dem rättade eller borttagna. För att göra det kontaktar du Anna-Lisa Palombo.

Ändring av integritetspolicy


Anna-Lisa Palombo förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Högst upp på den här sidan ser du datum för senaste uppdatering.

Personuppgifter som lagras och samlas in

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information som samlas in om dig omfattar både sådan information som du själv har lämnat till oss eller till tredje part samt sådan information som samlas in automatiskt vid användning av vår hemsida. De typer av personuppgifter som lagras och samlas in är:

– Person– och kontaktinformation: Namn, titel, yrke, kön, användar-ID, födelsedata, personnummer, adress, telefon-/mobilnummer, e-post

– Betalningsinformation: Betal- och kreditkortsinformation (kortnummer, CVV-kod och giltighetsdatum), fakturainformation och bankkontonummer.

– Köphistorik: Information om tidigare köp samt garanti- och reklamationsärenden hos Linnea Lundkvist.

– Enhetsinformation: IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande; och – Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Användning av information


Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

- Kunna leverera din beställning till rätt person och adress. Detta inkluderar aviseringar och kontakter vid leverans.
Identifikation och ålderskontroll
- Hantering av betalning. Inkluderar även analys av betalsätt vilket kan innefatta kreditupplysning1. Kontakta dig via e-post eller telefon angående din beställning.

- Skicka ut nyhetsbrev och information till dig som kund. Du kan när som helt avanmäla dig från nyhetsbrev.

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtalet. För att kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet måste vi samla in dina personuppgifter. Lämnas uppgifterna inte in kan köpet inte genomföras.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att lagras av oss endast under den period det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Linnea Lundkvist är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Anna-Lisa Palombos rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

 

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan.

Anna-Lisa Palombo lämnar ut personuppgifter till tredje part i situationer då detta är en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Anna-Lisa Palombo lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen eller andra offentliga register.

Anna-Lisa Palombo tar hjälp av tredje part vid till exempel genomförande av e-mail utskick eller hantering av försäkringsärenden, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part som levererar sådana tjänster.

För dig som önskar betala via betalleverntörer som exempelvis Stripe vidarebefordrar Anna-Lisa Palombo ditt personnummer till betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte och upprättande av tillhörande kreditavtal.

De personuppgifter som vi samlar in om dig genom din användning av Anna-Lisa Palombos webbplats kan överföras till IT-leverantör i land utanför EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vår webbplats www.fotograf-annalisa.com, samt till Google i USA, genom Google Analytics. Anna-Lisa Palombo har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföringen till USA genom Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Dina rättigheter

När Anna-Lisa Palombo behandlar dina personuppgifter har du vissa lagstadgade rättigheter som rör dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka vår behandling av dina personuppgifter och vad som sparas. För att åberopa dessa rättigheter skickar du en skriftlig begäran, som är undertecknad av dig, till postadressen som finns angiven sist i denna integritetspolicy.

 

Rätt till information

 

I denna integritetspolicy beskrivs hur dina personuppgifter behandlas hos Anna-Lisa Palombo och den finns alltid tillgänglig på www.fotograf-annalisa.com. Du ska få denna information både när uppgifter om dig samlas in och när du själv begär det. Vid händelse av ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri ska denna information delges dig.

Begäran om utdrag

Du har rätt att utan kostnad begära ut ett utdrag över vilka av dina personuppgifter som Anna-Lisa Palombo har registrerade.

Begäran om rättelse

 

Du har alltid rätt att vända dig till Anna-Lisa Palombo, som personuppgiftsansvarig, för att få dina uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifter rättas på din begäran måste Anna-Lisa Palombo säkerställa att tredje part, som dina uppgifter lämnats ut till, får information om rättelsen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

Begäran om radering

Du har rätt att vända dig till Anna-Lisa Palombo och be om att de uppgifter som avser dig raderas. Personuppgifterna måste raderas i följande fall:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
– Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas – Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om du begär att dina uppgifter raderas måste Anna-Lisa Palombo också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Anna-Lisa Palombo är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet

Om du anser att Anna-Lisa Palombo behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig som fört fram klagomålet. Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att ha tagit emot klagomålet. Om du som klagande inte får besked inom den tiden, kan du vända dig till domstol för att begära besked.

 

Skydd av information

Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Anna-Lisa Palombo. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

 

Bevarande och gallring

Dina personuppgifter kommer att lagras av oss endast under den period det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Anna-Lisa Palombo är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Anna-Lisa Palombo rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Darefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Cookies

Anna-Lisa Palombo använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats www.fotograf-annalisa.com samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Informationen används för automatisk inloggning och för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen. Vi använder cookies i enlighet med vår policy för cookies, se vår cookies policy.

 

Länkar till andra hemsidor

På www.fotograf-annalisa.com kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Anna-Lisa Palombo inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. Anna-Lisa Palombo tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från www.fotograf-annalisa.com.

Kontakta mig


Om du har frågor eller kommentarer gällande Integritetspolicyn kan du kontakta mig.

Om du vill åberopa din rätt att radera eller ändra de uppgifter vi har om dig behöver du göra detta skriftligt, då vi inte kan hantera personuppgifter via email.

palombo.fotograf@gmail.com

Bäckmansvägen 9

825 92 Njutånger 

Sweden

If you require my Privacy Policy in English then please contact me & I will email you a copy
Thank you!
bottom of page